— Brynäs IF gör fantastiska insatser och vi vill fortsätta skapa vinnare tillsammans med dem, både på och vid sidan av isen, säger Ann-Helen Persson, ansvarig för samhällskontakter på Svea Vind Offshore.

I början av 2018 beslutade Brynäs IF att göra en långsiktig investering och nysatsning på damverksamheten. Med föreningens historiskt starka position inom svensk hockey fanns en naturlig möjlighet att vara en stor drivkraft i arbetet för en mer jämställd och hållbar idrottsvärld. 

Nu har föreningens första utvecklingspartner, Svea Vind Offshore, återigen förlängt avtalet med föreningen. 

– Vår målsättning är att bidra till samhället och det är naturligt för oss att arbeta nära föreningar och organisationer som har hållbarhet och jämställdhet som viktiga beståndsdelar i sin verksamhet. Vi har tagit ställning som en aktiv part i Brynäs IF:s jämställdhetsarbete och det är viktigt för oss att se konkreta effekter genom partnerskapet för barn, unga, jämställdhet och för klimatet. Samarbetet med Brynäs ligger helt i linje med hur vi på Svea Vind Offshore vill verka i de lokalsamhällen där vi realiserar våra projekt inom havsbaserad vindkraft och vätgas, säger Ann-Helen Persson, ansvarig för samhällskontakter på Svea Vind Offshore.

Brynäs IF ambition med det vi kallar för Jämställdhetsresan är att vara en jämställd och inkluderande förening, något som ska reflekteras både på isen och på läktaren. Konceptet Jämställdhetsresan ska leda till en starkare ekonomi, ett stärkt varumärke, fler supportrar och partners samt att all hockeyverksamhet utförs på högsta möjliga nivå sett till både svensk och europeisk standard – oavsett kön.

Sedan 2014 har Brynäs IF:s huvud- och officiella partners investerat i hållbar utveckling för barn och unga, främst via sina partnerskap till föreningen i och med satsningen som katalyseras genom En bra start. De senaste åren har företagen också drivit på och arbetat för att skapa jämställd utveckling i Brynäs IF under namnet Jämställdhetsresan. Sedan 2020 har Brynäs IF bedrivit satsningen under konceptet Jämställdhetsresan. En resa där spelare ska kunna börja i tidig ålder och sedan genom sin resa kunna spela efter ambitionsnivå som tjej hela vägen upp till elit eller breddnivå. För att skapa möjligheterna krävs några dedikerade målområden, sedan start har arbetet handlat om fler flickspelare, fler lag i Brynäs IF och *Hockeyregionen Gävleborg/Norduppland, förstärkt spelar- och ledarbudget, förbättrade träningstider och faciliteter och avslutningsvis en kommersiell tillväxt i främst mer publik och företagspartners. 

För att detta ens ska vara möjligt krävs modiga partners som knyter samman och går i takt med föreningen. En av dessa modiga partners som varit med från start är just Svea Vind Offshore. 

– Samarbetet med Svea Vind Offshore är den typ av partnerskap som ger oss energi och muskler. Den här typen av långsiktiga samarbeten gör det möjligt för Brynäs IF att vara en förebild och ledstjärna för andra när det kommer till inkludering och jämställdhet nationellt som internationellt, säger Jakob Westerlund, kommersiell chef i Brynäs IF. 

Att visa på tydliga effekter är viktigt - investeringar som aldrig hade varit möjliga utan partners som aktivt bidrar och dedikerar resurser: 

 - Antalet flicklag i Brynäs IF sedan omtaget 2018 är idag tre lag mot inga vid start. 

 - Antalet flickverksamhet i Hockeyregionen* sedan omtaget är idag sju (Tillkomna Brynäs IF, Valbo HC, IK Huge, Söderhamns IK och Hofors HC) mot dåvarande två (Hedesunda IF och SHK Hockey) 

 - Antalet flickspelare i Brynäs sedan 2020 är idag 95 (04 och yngre) mot 13.

 - Spelarbudget och ledarbudget har förstärkts med minst 2 mkr (ej ackumulerad).

 - Antalet spelare som är minst halvtids professionella sedan omtaget 2018 idag 13 spelare mot ingen spelare.

 - Träningstiderna är idag mestadels på dagtid mot tidigare sena kvällar.

 - Publiksnittet säsongen 22/23 var 506 mot exempelvis 263 stycken 2018/2019 och 175 stycken säsongen 2019/2020

Men arbetet stannar inte här. Målet är fortfarande glasklart, ett publiksnitt om minst 2000 2030 och ett SDHL lag där minst 75% kommer från den egna regionen. 

 - Ibland behöver vi stanna upp och reflektera över vad som faktiskt har hänt, förutom att vi är stolta över de givna nyckeltalen så kan vi också påvisa att en attityd förändring skett som är minst lika viktig. Idag tar man saker på allvar, omvärlden sätter ett helt annat tryck, det har inte gjorts på samma sätt  tidigare och det påvisar vad som krävs om vi ska vara fortsatt aktuella. För alla våra största partners är det här avgörande frågor, alla vill vara med och bidra till en värld som står för mångfald och inkludering, det vill vi gå i bräschen för också, avslutar Westerlund, Brynäs IF.  

Till höstens säsong har förutsättningarna kunnat lämnats relativt oförändrade för flick- och damverksamheten, det till trots herrarnas uttåg ur SHL. Det har möjliggjorts genom stora partnerskap där Brynäs IF:s samarbetspartners har stått kvar eller växlat upp sina partnerstöd. En av dem är Svea Vind Offshore 

 – Hela vårt team känner ett starkt engagemang för en hållbar utveckling för barn och unga. Därför är våra medarbetare extra stolta över att vidareutveckla det unika partnerskapet med Brynäs IF:s och satsningen Jämställdhetsresan säger Persson, Svea Vind Offshore.

Läs mer om jämställdhetsresan här: https://www.brynas.se/jamstalldhetsresan

För mer information och kontakt
Jakob Westerlund 
En Bra Start
Brynäs IF
 +46 (0)76 - 813 00 01
Jakob.westerlund@brynas.se

________________________________________________
 
En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker 
utvecklingen för barn och unga. Med nya sätt att aktivera partners och driva
samverkan mellan samhälle och näringsliv, bryter vi ny mark för hur en
idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid.
https://www.brynas.se/enbrastart