– Även Taxi har ett stort rekryteringsbehov som försvåras av att åldersgränsen för att få utbilda sig till taxiförare och få sin taxiförarlegitimation idag är 21 år, säger Bawer Coskun, VD Svenska Taxiförbundet. Förbundet har framfört till regeringen att åldern för Taxiförarlegitimation bör sänkas till 18 år,  så att lika villkor gäller för alla yrkesförare inom vägtransportsektorn.

– Jag tycker att det är märkligt att man kan ta busskort och vara ansvarig för över 50 passagerare när man är 18 år, men inte få köra taxi med max 8 passagerare innan man fyllt 21 år, säger Peter Jansson, operativ chef på Gävle Taxi som är medlem i Svenska Taxiförbundet.
Nu vet jag av erfarenhet att det är svårt att få tag på nya förare och det kanske skulle underlätta om ålderskravet sänktes. Personligen så tycker jag att alla behörigheter förutom A och B  så borde ha kravet vara att man innehaft körkort minst 2 år för buss och lastbil.

Svenska Taxiförbundet har också framfört att nuvarande regel om att man ska ha haft körkort med B-behörighet i två (2) år innan man kan ansöka om en Taxiförarlegitimation bör tas bort, då inga liknande spärrar finns vad gäller förarbevis för buss eller lastbilstransporter.
- Det är välkommet att Regeringen tar initiativ till att åtgärda de flaskhalsar som råder inom transportsektorn så att fler yrkesförare snabbare kan få ett arbete, säger Bawer Coskun.  Det finns ett stort värde för branschen om Taxis situation kan uppmärksammas i det utredningsuppdrag som nu getts till Transportstyrelsen, eller att ett särskilt uppdrag ges för att utreda hur taxiförarutbildningen kan utvecklas och bli mer tillgänglig för fler.

För mer information från Gävle Taxi
Peter Jansson
Operativ chef
026-66 44 04
12@gavletaxi.se
https://gavletaxi.se


För ytterligare information
Bawer Coskun, förbundsdirektör Mobil: 070 459 94 64, Mail: bawer.coskun@taxiforbundet.se

Om Svenska Taxiförbundet 
Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.