Just nu är de nyligen upptäckta gångarna utsatta med stakkäppar, men Föreningen Hyttans styrelsen funderar såklart på en mer permanent och estetisk lösning. Gångarna klipps oftare än de innanför liggande ytorna så att de syns bättre.

Läs gärna mer om trädgårdsarkeologi i Engelska Parken i arkeologernas blogg.

 

Om Axmar bruk
Axmar bruk är Gästriklands första och hittills enda kulturreservat. Det omfattar en välbevarad hytta, en vacker engelsk park och hamnområdet med utställningslokal och båthus. Axmar bruk ägs av den ideella föreningen Hyttan, som sköter reservatet på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg.
Axmar Brygga Havskrog är inrymd i en gammal magasinsbyggnad vid hamnen. Den byggdes på 1870-talet av slaggsten från järnbruksdriften. Axmar Brukscafé finns i den gamla orangeribyggnaden och på bruket finns även Axmar Bruksbod med Bed & Breakfast.
Föreningen Hyttan tillsammans med ett antal offentliga aktörer samt entreprenörerna på orten arbetar aktivt med att utveckla Axmar bruk som besöksmål. Det bygger på vår orörda kultur- och naturmiljö.

För mer info se: https://axmarbruk.se

Bild: Karta över den engelska parken i Axmar bruk. Karta: Robert Westman 1883, Stora Ensos arkiv.