Femton utvalda aktörer fick möjligheten att delta i de affärsutvecklingsprogram som skapades inom projektet Naturturism i skyddad natur. Under programmet designades och skapades 10 nya kommersiella naturturismprodukter baserade på de förutsättningar och möjligheter som finns i skyddad natur.
Produkterna pitchades bla inför en extern jury med god erfarenhet av besöksnäring och bedömdes ha goda förutsättningar att attrahera både nationella och internationella gäster.
 
Projektledaren Johan Tunhult säger ”Jag ser en stor potential att använda de affärsutvecklingsprogram som tagits fram av projektet för att öka kunskapen om möjligheter och förutsättningar att designa och lansera attraktiva naturturismprodukter i Sveriges skyddade natur. En i många fall outnyttjad potential för tillväxt
i framför allt vår glesbygd.

Se filmen om detta: https://effectplus.se/video/projekt-affarsutvecklingsprogram-naturturism-i-skyddad-natur?play=projekt-affarsutvecklingsprogram-naturturism-i-skyddad-natur